Archief

29-11-2019

15-10-2019
Rabo Clubsupport campagne.
Onze zangvereniging heeft meegedaan aan deze campagne.
Hartelijk dank aan alle stemmers, die de moeite genomen hebben om op ons te stemmen. Gisteravond mochten wij een cheque met een mooi bedrag voor ons Jubileumconcert in ontvangst nemen.

22-12-2018

14-12-2018

02-07-2018
Zangavond in Woonzorgcentrum Elim in Putten.
Zowel de koorleden als de bewoners hebben van de liederen, die gezongen zijn genoten.

25-06-2018
Deze maandagavond was er een zangavond in Woonzorgcentrum De Pol in Nijkerk.
Samen hebben wij als koor en tijdens de samenzang mooie liederen gezongen.

10-03-2018
Passie – Pasen Concert
Tot Nut en Genoegen, Putten & Con Amore, Renswoude

De algehele leiding was in handen van onze dirigente Jeannette van ’t Veld
Leander van der Steen, piano en orgel
Aart van Zetten, viool en fluit
Jeannette van ’t Veld, sopraan
Ds. A.L. van Zwet, lector
Dit concert heeft plaatsgevonden in de Gereformeerde kerk, Achterstraat 39, Putten

12-03-2018
Op deze maandagavond heeft de jaarlijkse ledenvergadering (Jaarvergadering) in Verenigingsgebouw Huinen plaatsgevonden.

11-12-2017
Het optreden in De Brasserie van Woonzorgcentrum Elim in Putten met een kerstprogramma kon vanwege de slechte weersomstandigheden geen doorgang vinden.
Dit kerstprogramma heeft het koor gezongen tijdens de repetitie de maandag hierop volgend.

24-11-2017

06-11-2017
Najaarsconcert in de Zuiderkerk.

De algehele leiding was in handen van onze dirigente Jeannette van ’t Veld.
Medewerking verleenden:
Petra Lukasse – fluit
Harrie Stijf – piano
René de Ruiter – orgel
De opening en sluiting werd verzorgd door onze voorzitter Henk van Laar.

Naast koorzang van het hele gemengd koor en een klein koor  was er samenzang en een tweetal muzikale intermezzo’s: Piano en dwarsfluit en een orgelsolo.
Dit gaf een gevarieerd programma.

Er kan worden teruggezien op een geslaagde avond, waar volgens het koor onder de toehoorders wel goede zangers moeten zitten. Er werd enthousiast gezongen met de samenzang. U bent welkom op onze repetitieavonden op de  maandagavond in het Verengingsgebouw Huinen van 19.30 – 21.30 uur.

02-10-2017
Deze avond heeft het koor haar medewerking verleent aan de Razzia herdenking  bij het
monument “Vrouwtje van Putten”.

Het koor heeft de volgende 2 liederen ten gehore gebracht:
– Lead me, Lord of Leid mij Heer (Ned. tekst van Hans v.d. Laan)
– Avondgebed

03-06-2017
Concert met de Psalmzangvereniging  o.l.v. de heer C. Roest in de Oude Kerk van Putten
Met medewerking van René de Ruiter –  orgel.
Ons koor heeft voor het eerst opgetreden met onze nieuwe dirigente Jeannette van ’t Veld.
De opening en sluiting was in handen van ds. Markus.

27-03-2017
Ledenvergadering (jaarvergadering) in het Verenigingsgebouw Huinen. Tijdens deze jaarvergadering kwamen alle huishoudelijke zaken aan de orde, zoals het jaarverslag van de secretaris, de financiële zaken en de bestuursverkiezingen.

Daarna zijn er twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Twee jubilarissen, die dit jaar 25 jaar lid zijn van de vereniging: Mw. G. Werkman-Heimensen en mw. M. Bronkhorst-van Blotenburg.

Deze jaarvergadering  nam ons koor  afscheid van Marijn de Jong, onze dirigent. Met ingang van 01-04-2017 heeft Marijn gemeend te moeten bedanken voor ons koor. Ruim 4 jaar is hij onze dirigent geweest.

Marijn werd toegesproken door de voorzitter van ons koor, Henk van Laar, en hij bedankte Marijn voor zijn inzet tot het laatste toe (concert 24-03) voor ons koor en de goede jaren, die het koor onder zijn leiding heeft gehad.
Marijn ontving een boeket bloemen en een diner bon, zodat hij met zijn gezin er even gezellig op uit kan gaan.


Marijn hield op zijn beurt een soort van afscheidsspeech.

Het koor zong Marijn en de 2 jubilarissen nog 2 liederen toe:
“Liefde eenmaal uitgesproken” (klein koor) en “Ga met God”  (het gehele koor).

Aan het einde van deze avond konden alle koorleden  hem persoonlijk
het beste wensen.

24-03-2017
Vrijdag 24 maart jl. heeft de Christelijk Gemengde Zangvereniging Tot Nut en Genoegen o.l.v. Marijn de Jong een concert gegeven. Gelet op de tijd van het kerkelijk jaar zal het u niet verwonderen, dat het concert als titel Onderweg naar Pasen heeft gekregen.
Het concert werd gegeven in de Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat 39 te Putten. Het koor kijkt met plezier op dit concert met een afwisselend programma terug.

13-02-2017
Op deze maandagavond heeft het koor gezongen voor de bewoners in Verzorgingshuis “Metje” in Harscamp.
De bewoners en de koorleden hebben genoten van deze zangavond.

14-12-2016

kerstconcert-kampen-2016-voorzijde

12-12-2016

programma-kerstconcert-12-12-2016-4

 

14-10-2016

img084

Medewerking aan het Lustrumconcert van christelijk gemengd koor “Door Eendracht Verbonden” in het Multifunctioneel Dorpshuis “An de Steege”, Broeksteeg 42, 8276 AG Zalk.
Verder werken mee het Chr. Overdagkoor en Kleinkoor Con Spirito.
Alle koren komen uit Kampen en staan ook onder leiding van Marijn de Jong.
M.m.v. Diddy van der Stouwe (piano).
Solisten Arina Crozier, Jennie van de Steeg en Roderic Crozier.

tneg-in-samengesteld-koor

tng-zalk-13

 

 

04-07-2016
Op deze mooie zomerse avond zijn we vanaf De Nieuwe Kerk om 19.00 uur vertrokken voor een fietstocht. Na een route door een deel van het mooie landelijke en bosrijke Putten kwamen we bij De Pauwenhof. Daar troffen we leden, die niet mee konden fietsen, en werd onder het genot van een kopje koffie met appelgebak het zangseizoen afgesloten.

Pauwenhof Putten

We kregen nog een rondleiding door het hotel, die middenin de bossen op het landgoed staat.
Daarna, na nog een korte stop bij één van de leden thuis voor een ijsje, ging iedereen in groepjes weer richting huis.

18-04-2016
Op deze maandagavond heeft het koor een optreden verzorgd in het woon- en zorgcentrum “Elim”.
Er is een afwisselend programma gebracht met koor- en samenzang, een voordracht en een muzikaal intermezzo op de piano.
Zowel bewoners als koorleden hebben van deze avond genoten.

29-02-2016
De jaarlijkse ledenvergadering (jaarvergadering) heeft op deze datum in het Verenigingsgebouw Huinen plaatsgevonden.
Voor deze jaarvergadering wordt het jaarverslag door de secretaris gemaakt en voorgelezen, passeren de financiële zaken (jaarrekening en begroting), wordt er verslag gedaan van de financiële controle en een nieuwe commissie benoemd voor volgend jaar en vonden er bestuursverkiezingen plaats.

Dit jaar waren er een drietal jubilarissen, die deze avond zijn gehuldigd.
Mw. A. Heimgartner – van Stormbroek is 25 jaar lid van de vereniging.
Mw. P.A. Colijn – v.d. Heuvel en mw. H. Evers – Doppenberg zijn 12 1/2 jaar lid.

P1080892 P1080884(1)

Na het officiële gedeelte was er nog een informeel samenzijn. Er werd een rondje bingo gedaan aan de hand van een verhaal en een verloting gehouden. Dit om de “kas” van de vereniging wat te spekken.
Er mocht aan de hand van verschillende plaatjes “dagen”  geraden worden, werd er een gedicht voorgedragen en de dames Neuzelaar kwamen op bezoek.

P1080953P1080890

Wij kunnen terugzien op een goede en genoeglijke jaarvergadering.

 

Zaterdag 20 Februari 2016
VOORJAARSCONCERT in de Zuiderkerk
Zuiderkerk

Met medewerking van:
Petra Lukasse,                        fluit
Diddy van der Stouwe,        piano
Hetty van Beek                      klarinet
Geke Jansen                       
   saxofoon
René de Ruiter                       orgel
Het was een avond met een afwisselend programma van zang van het gemengd koor, klein koor, samenzang en met / in diverse instrumentale samenstellingen.
De opening en sluiting werd verzorgd door  Ds. A.L. van Zwet. 

12-12-2015
Zaterdag 12 december jl. stonden er enkele leden van het koor met een kraam tijdens het winterfeest in het centrum van Putten.
Op deze kraam werden er leuke artikelen (zoals kerstartikelen en kerstkransen),  allerlei lekkernijen (zoals bijvoorbeeld vacuüm verpakte rookworsten) verkocht, was er een grabbelton en kon men er leuke prijzen winnen.
Het was gezellig druk in het dorp.

Winterfair 2015

Flyer najaarsconcert 07-11-2015

10-10-2015
Jubilarissen 2015 voor verenigingsgebouw bew.

De volgende jubilarissen werden zaterdagmiddag 10 oktober j.l. in het Verenigingsgebouw, Huierschoolweg 3 te Putten gehuldigd:
40 jaar lid: Mw. G. de Graaf – Poort
40 jaar lid: Mw. G. Reijersen – Doppenberg
50 jaar lid: Mw. W. Kleijer – Gerritse
65 jaar lid: Mw. T. Kleijer – v.d. Kamp
65 jaar lid: Mw. M. van Loosenoord – Reijersen
65 jaar lid: Mw. E. Verbeek – Glismeijer

Als eerste werden allen bij binnenkomst om ongeveer 14.00 uur feestelijk onthaald met koffie en gebak.
De jubilarissen werden toegesproken en gefeliciteerd door dhr. Henk van Laar, voorzitter van de zangvereniging, dhr. N. Gerritsen, wethouder gemeente Putten en dhr. A. de Graaf, erelid.

TraktatieJubilarissen 2015 008

Jubilarissen 2015 011Jubilarissen 2015 017

 De jubilarissen ontvingen van de vereniging een cadeau en een oorkonde als herinnering aan dit jubileum en een boeket bloemen.
Wethouder Gerritsen overhandigde na de felicitaties namens de gemeente Putten een mooi boeket bloemen aan de jubilarissen.

Jubilarissen 2015 016 2
De jubilarissen werden toegezongen met een viertal liederen, waarna zij door alle leden werden gefeliciteerd en volgde er onder het genot van een drankje en een hapje nog een gezellig samenzijn tot ongeveer 16.00 uur.

06-07-2015
H
et seizoen is afgesloten met een mooie fietstocht, die door 2 koorleden is georganiseerd.

29-06-2015
Optreden in Vakantiecentrum “Hof van Putten” te Putten o.l.v. dirigent Marijn de Jong met medewerking van Harrie Stijf op piano.
Er is een afwisselend programma gegeven met koor- en samenzang en voordracht van een tweetal gedichten.
De opening en sluiting is verzorgd door onze voorzitter Henk van Laar.

20-04-2015
Ledenvergadering (Jaarvergadering).

04-04-2015

Aanplakbiljet passie pasen 2015

 

22 december 2014

img165

 

29 november 2014
Het 85 jarig jubileum van ons koor werd met veel genoegen gevierd met een heuse oud Hollandse stamppot avond.
Rond 16.30 uur werden de leden met of zonder partner verwacht: Er waren ca. 60 hongerige mensen die dit jubileum kwamen vieren.
De leden werden met dubbelfris ontvangen, een soort champagne maar dan anders.
Na het welkomstwoord van de voorzitter Henk van Laar memoreerde hij met een korte terugblik van de beginjaren tot het heden.
Na de opening ging Henk van Laar voor in het gebed en kon men de honger gaan stillen met zuurkool en spek, boerenkool met worst en hutspot met casselerrib met garnituur.
stampottenbuffet 29-11-2014 3jpg stampottenbuffet 29-11-2014 2

Velen maakten er een ratjetoe van ofwel een triootje van alles wat op hun bord. Het was zo lekker dat er meerdere malen werd opgeschept.
stampottenbuffet 29-11-2014 1

Zo rond 18.15 uur waren de buiken vol, maar er was nog wel het e.a. over!
Opeens kwam er bezoek van Gar en Jans en zowaar in oude koorkleding!
Als eerste feliciteerden zij het koor met het behaalde jubileum. Zij konden niet geloven dat het al weer 85 jaar geleden was dat het koor was opgericht. (Bijna) al het wel en wee kwam ter sprake, en dat over 85 jaar!
Na Gar en Jans kreeg men allemaal nog een kopje koffie en werd dit stamppottenbuffet afgesloten met het zingen van Ps. 75 vers 1 “U alleen U loven wij”.
Iedereen ging met een voldaan en goed gevoel naar huis: Het was een gezellig avondje samen!

27 september 2014
koorensamenzang

13 september 2014
Huldiging van onze jubilarissen in het Verenigingsgebouw van 14.00 tot 16.00 uur, Huinerschoolweg 3 te Putten.IMG_7389

De jubilarissen zijn:
Dhr. L. v.d. Koot: 60 jaar lid
Mevr. G. Bakker – v.d. Brink: 50 jaar lid
Mevr. S. v.d. Bor – Reijersen: 50 jaar lid
Mevr. M. Meiling – Doppenberg: 50 jaar lid
Mevr. R .v.d. Beek – v.d. Berg: 40 jaar lid
Mevr. F. Ruitenberg – Kleijer: 40 jaar lid

De jubilarissen werden toegesproken en
gefeliciteerd met hun jubileum door de voorzitter van onze vereniging en kregen een herinnering aan dit jubileum aangeboden:  een horloge (mevr. Van de Beek, mevr. Ruitenberg, mevr. Van den Bor, mevr. Meiling), een gouden hangertje in de vorm van een G.-sleutel (mevr. Bakker) of een beeld van de beeldentuin (dhr. Van de Koot) en een boeket bloemen.
Vanuit de gemeente Putten werden ze toegesproken door wethouder N. Gerritsen. Hij reikte de jubilarissen namens de gemeente Putten een prachtig boeket bloemen aan.  Ons erelid dhr. A. de Graaff sprak hun ook toe. P9130017IMG_7420

Hierna werden de jubilarissen na een kort overleg tussen dirigent Marijn de Jong en organist/pianist René de Ruiter toegezongen door het koor.
IMG_7369 IMG_7440

Dit alles vond plaats onder het genot van een kopje koffie met gebak, drankje en een hapje in het bijzijn van de partners, kinderen en kleinkinderen van de jubilarissen.
Het was op deze manier een mooie en gezellige middag.

25 augustus 2014
1e repetitie in het nieuwe seizoen 2014 / 2015.
De repetitie begint om 19.30 uur en eindigt 21.30 uur.
Belangstellenden, die ook erg van zingen houden, zijn van harte welkom om een repetitie mee te maken.

14 juli 2014
Op deze maandagavond is het zangseizoen afgesloten met een fietstocht.
Het was een mooie fietstocht op een prachtige zomeravond door verschillende buurtschappen.
Halverwege was er een koffiepauze in de kantine van de watersportvereniging in Nulde.
Daarbij troffen de fietsers de leden, die niet mee konden fietsen en daar met een ander vervoermiddel kwamen.
Tijdens deze pauze kwamen “Gar en Jans” ook een bakkie meedrinken en hun belevenissen in Brazilië (voetbal) vertellen.
Fietstocht TNEG 2014 011

Daarna werd de fietstocht voortgezet en nog een ijsje gehaald bij één van de koorleden thuis onder de veranda om vervolgens de rit weer af te sluiten bij de start van deze fietstocht,  de parkeerplaats bij de Nieuwe Kerk.

21 juni 2014
Op deze (kortste) zaterdag is er met ons koor een busreis gemaakt, een dagje uit met partners.
Op deze dag heeft het koor een bezoekje gebracht aan Inrana, een hortensia kwekerij, waarin het koor uitleg kreeg over het ontstaan van de kwekerij en een rondleiding door de kassen.
Wat een kleurenpracht.

Dagje uit TNEG 2014 001Dagje uit TNEG 2014 009
Daarna een lekkere lunch in Bistro “De Eeterij” in Den Bosch en een rondvaart, historische route, over de Binnendieze.
Er was ook nog gelegenheid om even rond te neuzen in het centrum van Den Bosch.
Dagje uit TNEG 2014 046 Dagje uit TNEG 2014 044
Verzamelen en even wachten op de bus op de Koningsbrug in Den Bosch.
De dag werd afgesloten met een diner in hotel/restaurant “Schimmel” in Woudenberg.

7 juni 2014
Op deze zaterdagavond heeft ons haar medewerking verleent aan het Pinksterappel van de Hervormde Psalmzangvereniging In de Oude Kerk van Putten.
Naast ons koor verleenden het kinderkoor “De Fonteintjes” en tienerkoor “Viva Vox” onder leiding van dirigent Gerben van de Put hun medewerking.
Het was een warme avond, maar toch hebben de koorleden fijn gezongen.
Want, zo zei een koorlid, als we met ons hart zingen klinkt het pas echt mooi. Voor de Heere alle eer!

07 april 2014
Paasconcert in woon en zorgcentrum Sint Jozef te Nijkerk.
Er is een afwisselend programma gebracht met koor- en samenzang en het voordragen van
enkele gedichten.

29 november 2013
Winterfair in het Vereenigingsgebouw van 15.00 – 21.00 uur.
In plaats van de rommelmarkt die u van ons gewend bent is er op een andere manier ons koor bij u onder de aandacht gebracht.
Er was onder andere verkoop van diverse lekkere dingen, mooie sintkadootjes, aparte vogelvoederdingen, mooie zelfgemaakte producten en er was natuurlijk ruimte om te genieten van een lekker drankje met zelfgebakken oliebollen en andere heerlijkheden.

26 oktober 2013
Jaarlijks concert in de Oude Kerk.
Er is een mooi programma ten gehore gebracht met onder andere medewerking van Hendrie Westra. Hij bespeelde de marimba.
Ook was er een dubbelkwartet geformeerd uit leden van het koor, die een bijdrage gaven aan dit concert.
Het was beslist de moeite waard om te komen kijken en luisteren.