Geschiedenis

– Geschiedenis van “Tot Nut en Genoegen” in het kort –

De “Christelijke Gemengde Zangvereniging Tot Nut en Genoegen ” is opgericht op 29 november 1929 te Putten. Het koor is gestart als een mannenkoor o.l.v. dhr. E. Polhoud. Na een aantal jaren is dit een gemengd koor geworden. Het koor repeteert wekelijks in het verenigingsgebouw in buurtschap Huinen. Het koor heeft achtereenvolgens de volgende dirigenten gehad: De heren
H Brandsen (ruim 40 jaar), J.Petersen, G Bossenbroek (bijna 17 jaar) W. Klein Haneveld, W. Gijsendorffer en weer W. Klein Haneveld. H. Stijf, Hetty van Beek en Marijn de Jong.
Vanaf april 2017 tot mei 2020 werd ons koor gedirigeerd door Jeannette van ’t Veld uit Renswoude. Ons koor is nu op zoek naar een nieuwe dirigent.

Bij het 50 jarig jubileum ontving de vereniging de erepenning van verdienste op 20 november 1979.
Ter gelegenheid van het 70 jarig jubileum is de eerste CD “Toewijding’’ gemaakt,
Bij het 75 jarig jubileum is er een dubbel CD gemaakt. Deze heet “Wees stil’’.
Aan deze beide CD’s heeft ons Jongerenkoor Jedid-Jah meegewerkt.
Bij het 80 jarig jubileum van onze vereniging is de derde CD “Een stem om te getuigen” opgenomen.

De vereniging had sinds 1946 een kinderkoor ‘’De Puttertjes’’, maar dit koor is in 2008 opgeheven.
In 1994 is het “Christelijk Jongerenkoor Jedid-Jah’’ opgericht. Dit jongerenkoor is sinds mei 2014 een zelfstandig koor.

Het repertoire van het gemengd koor is voornamelijk het Nederlandstalig christelijk lied.

We hopen als vereniging nog vele jaren, met veel genoegen, het christelijke lied tot Gods eer en tot nut van vele mensen te mogen zingen.